Lodní deník

     Vážení rodiče, v našem lodním deníku si budete moci (snad) každý den přečíst, co vaše ratolesti na našem pirátském táboře prožívají. Omluvte prosím chyby, kterých bude pravděpodobně nemálo, zápisky vytváříme v pozdních nočních hodinách.

Pátek 8.8.

    Dnešní dopoledne bylo věnováno pohybu pirátů v lanoví - přichystali jsme soustavu desíti nízkých lanových překážek. Postupně si každý hrdlořez mohl vyzkoušet překonat letadlo, serfaře, žebřík, emko, véčko, tramvaj, skokana na lyžích, lehký a těžký volný konec a přesouvající se smyčku.

    Všem pořádně vyhládlo a už se nemohl dočkat na kuřecí řízek s brambory. V rámci poledního klidu proběhlo další koupání v teplé vodě. No a po svačitě konečně vypukla všemi očekávaná obrovská závěrečná bitva. Táborové osazenstvo se rozdělilo na dvě strany - piráty a anglické královské loďstvo. Skupiny se přesunuly do přilehlého hvozdu, každá do své domácí pevnosti. Pak byl dán poslední čas na plány a strategii a když zazněla lodní píšťala vypukla nevídaná mela. Cílem bylo obsadit soupeřovu a neutrální pevnost a nepřijít o tu svou základní. Všude pobíhalo spostu příslušníků obou stran, dělové koule létaly sem a tam. Za každou minutu držení pevnosti získala příslušná strana bod. Po devadesátiminutovém zuřivém úpolení nakonec piráty rozprášila královská flotila a zvítězila tak 19:12.

    Po večeři proběhla pirátská soutěž o klíče k otevření ukryté truhlice. Když posádky získaly všech sedm klíčů, vypravily se dle legendy a mapy po znamení lebek až do hluboké jeskyně. V jejích útrobách každá z posádek nalezla svůj podíl naloupeného pokladu. Po slavnostním večerním nástupu jsme se všichni společně přesunuli k táboráku, jež představoval obrovskou loď Černou perlu. Zde proběhlo zhodnocení celého uplynulého tábora, pasování pirátů na jejich získanou (vybojovanou a zaslouženou) hodnost a hlavně VYHODNOCENÍ CELOTÁBOROVÉ HRY Pirátů z Karibiku. Třetí příčku obsadila fialová posádka Libového bůčku z Karibiku, na druhém místě skončily zelené Zlaté lebky a na stupni nejvyšším se umístila červená Krvavá Mery!!! Každá posádka si vybrala jeden z dortů a všichni si společně připili ze zdvižených korbelů.

    Po zapálení závěrečného táboráku proběhl ještě jeden zvyk a to Iluminace. Hlavní vedoucí tábora si od slavnostního ohně zapálil svíčku a plamínek předal dvoum lidem, kterým se s ním na táboře nejvíce líbilo. A ti zapalovali dalším dvoum, ... Když jsme měli všichni v ruce zapálenou svíčku, tak jsme ji umístili v táboře na místo, kde se nám během čtrnácti dnů nejvíce líbilo. Potom jsme si ještě u táboráku zazpívali. Následně se každý ve své kajutě uložil k poslednímu zdejšímu spánku.

Tortuga, 1.17, Captain Vodník

Čtvrtek 7.8.

    Dneska ráno nás všechny z postýlek vytáhlo usměvavé sluníčko. Po rozcvičce si každá posádka vylosovala úkol pro dopoledne a vydala se ho provést - červení co největší mapu republiky z přírodnin, zelení stavbu vodních mlýnků a lodiček a fialoví stavbu chýší pro celý oddíl. Taktak jsme to všechno stihli do oběda, kde jsme si pochutnávali na pečené chobotnici s rýží. Po poledním klidu proběhlo soupeření posádek za účelem získání klíčů. Soutěžilo se v boji muže proti muži - v páce a hospodě. Žádný pirát bohužel nedokázal porazit vyzyvatele, takže klíče jsou stále uloženy v bezpečí v kapitánově kajutě. Snad se zítra bude dařit lépe.

    Po svačině jsme se všichni přesunuli do divadla, kde jsme shlédli jeden z dalších příběhů kapitána Whisky Jacka. Dneska se jednalo o pašovaný kontrabant. Černou perlu zahákovala anglická vojenská galéra a požádala kapitána o prohlídku lodi. K tomu samozřejmě souhlas nechtěl a nemohl dát, jelikož byla od zhora dolů plná pašovaného zboží - soudky rumu a žvýkacího tabáku. Tak tedy, ač stál proti několikanásobné přesile, strhl si plášť a tasil šavli. Vrhl se do zástupu vojáků a sekal sem a tam. Dokonce jednoho zahnal až na vrch skříně, kde mu sebral žebřík. Voják následně zemřel hlady. Etapová hra nesla název Pašeráctví.

Po večeři jsme si se staršími zahráli poslední slíbený zápas v bremu. Než jsme dorazili na hřiště, spustil se zničehonic pěkný liják. Jelikož to byla pro mnohé z nás poslední volná chvíle, nikdo na déšť moc nedbal a utkání jsme odehráli.

Večer jsme spustili vyžádané letní kino, bohužel ne na stromě, ale pro drobný deštík v jídelně.

    Dobrou noc.

Tortuga, 1.31, Captain Vodník

Středa 6.8.

    Po ranním probuzení a dobré snídani jsme se vypravili na dopolední soutěživá stanoviště. Do svačiny jsme si stihli zaplavat na souši, přenášeli ústy víno do džbánku a stavěli pomocí nohou rozlomený stěžeň. V deset hodin již vše dostatečně vyschlo, takže jsme se mohli vypravit na sportovní louku za dalším turnajem. Dnes jsme se věnovali pirátskému freesbee. Vítězi dvou předešlých turnajových dnů se tentokrát vůbec nedařilo, a tak červená Krvavá Mery zůstala na místě posledním. Překvapivě se vítězství chopil Libový bůček z Karibiku následovaný Zlatými lebkami.

    Po obědě si starší piráti za odměnu mohli zahrát jeden zápas bremu a mladší se utkali v přetahování ve čtverci a divokém býkovi.

  Když jsme ke svačině slupli výbornou buchtu se švestkama, vměstnali jsme se do našeho divadélka a sledovali jeden z dalších příběhů slavného kapitána. Tentokrát čelil obrovské přesile povstavších pirátů, jež na lodi vyvolali vzpouru. S Whisky Jackem už to opravdu vypadalo zle, ale nebyl by to postrach všech moří, aby si sám nedokázal poradit s menší přesilou. Když všechny zloduchy s pomocí osudu přemohl, právě se chystal vystoupit z Černé perly narazivši na písčité dno. Kapitán sklouzl a rovnou přes brlení vypadl na břeh, kde po dosti tvrdém pádu zemřel. Když to Jackovi bratři ve zbrani spatřili, pokoušeli se kapitána oživit. Bohužel nic nefungovalo. Ani modlitby ani přímá masáž srdce či umělé dýchání z úst do úst. Všech přihlížejících se zmocnila hluboká lítost a bezmocnost. Co si teď bez Whisky Jacka počnem? Diváci v hledišti bezradně vykřikovali: ,,Bude ještě nějaký díl? Nebo to je opravdu konec?" A tu najednou se z hlubin slané vody s trojzubcem v ruce a sítí vynořil sám Neptun a pirátské sebrance poradil, jak kapitána přivést zpátky k životu. Všichni piráti musí sebrat odvahu, vypravit se na Ostrov lebek a pátrat po krvavých studnách. Pokud se jim podaří před tamními lidožravými domorodci ukořistit dostatek vzácné tekutiny, mohlo by se jim podařit kapitána Whisky Jacka znovu navrátit mezi nás. Etapová hra nesla název Transfuze.

    Po večeři jsme si ještě zahráli jedno utkání v kopané, kde se znovu muselo prodlužovat, aby se rozhodlo, kdo zvítězí a ráno tak nebude muset jít na rozcvičku.

    Tímto však dnešní den neskončil, jak si mnozí námořníci mysleli, když uléhali ve svých kajutách ke spánku. Ve dvě hodiny ráno se zapískal budíček. Nastal nový den a přihodilo se něco moc divného - nevyšlo slunce. Někteří z toho byli dosti na větvi, ale když byla vyhlášena rozcvička, ranní hygiena a nástup na snídani, pomalu jim docházelo, že opravdu nastal Den bez slunce. Když jsme posnídali vánočku s mlékem, vydali jsme se tradičně na dopolední stanoviště - klokan, přelézání stolu a sběr mořských chaluh. Když jsme se vrátili z hloubi lesa, čekalo nás divadelní představení, ve kterém se kapitán Whisky Jack opravdu probudil k životu. Následně nás, jako vždy, po scénce čekala etapová hra. Svíčkový fotbal. Nejméně plamenných gólů obdržela posádka červených, pak zelených následována fialovými. Po noční etapovce byl vyhlášen slavnostní večerní nástup, čištění chrupu a zpívaná večerka. Ve čtyři nula nula se ospalí námořníci vsoukali do svých teplých spacáků a ulehli k odpočinku.

    Nyní je 10.30 a táborem se nese hvizd lodní píštaly ohlašující budíček.

    Dobré ráno.

    Tortuga, 10.30, Captain Vodník

Úterý 5.8.

    Ráno nám kuchařky přichystaly dáreček. Po snídani jsme museli oškrábat brambory. To bylo něco! Když jsme se s tím poprali, vypravili jsme se na stanovištní úkoly, aby se každý pokusil získat jedny z posledních razítek do svých námořních knížek. Jezdili jsme na lopatě (plavba korábem), vrhali dělové koule do hlubin, viseli na ráhnoví, porovnali sílu svého dechu, házeli bolou a trefovali si svůj úkol. Po obědě se koupalo v teplé vodě, což nám přesně v polovině překazil déšť, který vytrval až do svačiny. Když jsme pojedli ovoce, přesunuli jsme se do divadla. V dnešním díle jsme sledovali další příběh naších hrdinů. Tentokrát se pro změnu nevydali plenit a přepadat, ale jen tak si v podvečer vypluli v malé bárce zarybařit na moře. Piráti se zapovídali a najednou začal vát silnější vítr. Starou bárku odnesl poměrně daleko od pobřeží až za utrženou bójku. V tu chvíli začala voda okolo kocábky bublat a z doposud klidného moře začala vystupovat podivná stvůra. Jedno chapadlo následovalo druhé. Postupně se tak vysoukalo do lodičky celé nemalé oslizlé tělo nenažrané chobotnice. V mžiku oka spolkla jednoho námořníka a hned se hnala i po Whisky Jackovi. Než stačil bystrý kapitán zareagovat, nacházel se až po kolena v trávících šťávách v útrobách mořské příšery. Samozřejmě, že naše podívaná skončila dobře. Etapová hra nesla, jak jinak, název Chobotnice.

    Hned po hře jsme vydrhnuli palubu a přesunuli se k ohništím, kde jsme se pustili do opékání různých dobrot. Jelikož bylo po dešti, ohýnky se rozhořívaly pomalu jeden za druhým. Nebyli bychom správnými piráty, kdybychom si nedokázali poradit s takovou drobností. Opékání se nám protáhlo až do slavnostního večerního nástupu, kde jsme vyhlásili výsledky etapových her a předali poštu. Chviličku nato si zapěli večerku a přesunuli se každý do své kajuty.

    Nyní v noci zase drobně prší.

Tortuga, 00.36, Captain Vodník

Pondělí 4.8.

    Patnáct minut před budíčkem začíná pršet. Zkrápění paluby trvalo až do oběda, takže jsme se všichni museli schovat do temného zatuchlého podpalubí. Zde se odehrávaly pirátské zkoušky, jak na jednotlivce, tak pro celé posádky. Oddíly musely svést například boj s mořským hadem či si předat co nejrychleji demižón pálenky. Drobné úpolové soupeření nám vydrželo až do oběda, před kterým jsme ještě provedli magický rituál na zažehnání špatného počasí. Bimbalo bimbalo mobimbo bim bam bam. A nic! Zase znovu pršelo. Tak jsme pojedli knedlo zelo vepřo a schovali se do svých kajut. Odbitím 15 hodiny, jsme vyrazili plnit stanovištní úkoly a po svačině hurá do divadla. Zde jsme shlédli bravurní šermířský souboj Whisky Jacka se španělským důstojníkem. Mrtvá těla se za úmorného vedra volně vznášela na mořské hladině až do té doby, než se přiblížily mořské mouchy a začaly klást do hnijícího masa svá vajíčka. Whisky Jack nemohl nechat dopustit takovou potupu, aby jeho mrtvé druhy takto zhanobil hmyz a určitě už všichni víte, co měli naši piráti úkolem. Etapová hra dnešního dne nesla název Mouchy.

    Když jsme dohráli etapovku, znovu začalo pršet. Po nudlích s mákem k večeři jsme netradičně odpískali čištění chrupu a večerku již ve 20.15. Nemálo pirátů se divilo, co se to děje. Po společné písničce jsme se nepřesunuli do postýlek, nýbrž do jídelny, kde jsme sputili letní kino.

    Dobrou noc či dobré ráno.

Tortuga, 01.40, Captain Vodník

Neděle 3.8.

    Prodloužený budíček nám všem prospěl. Vstávali jsme v osm a vydali se na návštěvu ke kuchařkám na něco dobrého. Posilněni vánočkou s kakaem, jsme se organizovaně rozprchli na střelecké stanoviště. U hangáru piráti stříleli z muškety, na kopci nad sportovní loukou se seznámili s obsluhou bombardy, kde se pokoušeli dělovými koulemi zasáhnout a potopit anglickou obchodní galéru. Také jsme prověřili pirátský smrdutý dech (střelba z foukačky), lukostřelbu, hod trojzubcem a vrh palicí. Těsně před obědem nám začalo pršet. Vytrvalý déšť se spouštěl na naší palubu až do konce poledního klidu, kdy začala bujará Neptunova oslava. Před nastoupenými posádkami se zjevil samotný Neptun v doprovodu Šupináče s Šupinkou. Ti si k sobě nejprve zavolali všechny kapitány - Šupináč jim mořskou pěnou smyl pevninský prach z obličeje, Neptun ustřihl pramen vlasů - na přivítání do své říše a Šupinka všem dala polknout naběračku mořské vody. Když byli kapitáni dojednoho pokřtěni, na řadu se dostali samotní piráti. To už se jim tak nelíbilo :-) Prastarému mořskému rituálu se však nemohl nikdo vyhnout.

    Po svačině jsme zase s chutí zamířili do našeho divadla, kde jsme sledovali další z příběhů kapitána Whisky Jacka. Hned při úvodní scéně všem zatrnulo. Kapitán stál na soudku s rumem s konopnou oprátkou kolem krku. Voják stojící po jeho pravici vyjmenovával všechny Jackovy zločiny a chvilku na to se právě chystal do soudku kopnout. Co to jako má být? Že by Whisky Jack zemřel? To snad není možné. Kapitán začal chrčet a prskat, kopal nohama a najednou se válel po zemi. V té rychlosti nikdo z přítomných nezaregistroval, co se vlastně stalo. Tak jsme scénku museli stopnout, přetočit ji kousek zpátky a znovu ji zpomaleně odehrát. Když voják odkopl sud a všude se rozlil rum, jedna osoba v davu odhrnula okolostojící osoby. Z rukávu vytáhla mušketu s upilovanou hlavní a vypálila kus sekaného olova. Kulka ve zpomalené rychlosti letěla přes půlku jeviště několik minut než přestřelila konopné lano, na kterém se houpal kapitán. V tuto chvíli se vše vrátilo do okem běžně sledovatelného stavu a všichni už jenom vyděli záda britských vojáků ženoucích se za prchajícím kapitánem Whisky Jackem. Etapová hra nesla název Úprk za svobodou.

    Jelikož jsme se při útěku trošku zašpinili, tak jsme si dali ještě teplou koupel. Nyní vlézáme do teplých spacáků a chystáme se do hajan.

Tortuga, 00.11, Captain Vodník

Sobota 2.8.

    PLAVBA ZA OBZOR. Brzy z rána nás vzbudilo usměvavé sluníčko a štěbetavý ptačí zpěv. Naplnili jsme si bříška a chystali se k celodenní plavbě do neznáma. Každá posádka dostala úkol na plavbu a vyrazila na moře. Vítr nás hnal směrem k České Skalici. Slunce opravdu dosti krutě pálilo a panovalo ukrutné parno. Ale i přesto se naši piráti nevzdávali a plnili své rozkazy - Vyfoťte se s .... (chcíplou rybou, u neznámých lidí ve vaně, celý oddíl na stromě, s papouškem, s traktoristou a traktorem, s policistou, s řezníkem, s potápěčskými brýlemi, na střeše, ...). Ve Skalici jsme si dali ve stínu na náměstí menší obědovou pauzičku, bohužel jsme se nomohli svlažit v místní kašně, jelikož byla vyschlá. Po vyfocení s číšnicí, sochou Boženy Němcové a sokolovnou jsme navštívili Peny, kde jsme si doplnili zásoby (a vyfotili se s chcíplou rybou :-) Odtud jsme opustili civilizaci a vydali se podél řeky směrem do Babiččina údolí a do Ratibořic. Prohlédli jsme si zámecký park, mlýn, bažantnici, skleník, sousoší babičky s dětmi, babičinu chaloupku a její světnici, kde spala s Baruškou. Hned za chaloupkou jsme se vrhli do splavu, kde kvílela Viktorka. Zde jsme strávili příjemnou hodinku ve vodě. Vyráchaní jsme se vypravili na poslední čtyři km na náš ostrov Tortuga. Do tábora jsme přišli čtvrt hodinku před večeří, kterou všichni zblajzli jako malinu. Některým dala dnešní plavba trochu zabrat, tak po nakrmení odpočívali. Na některých vůbec nezanechala žádnou stopu a pustili se do velkolepého fotbalového zápasu. Všichni se snažili ze všech sil, protože vítěz měl slíbeno, že si nemusí večer čistit zuby. Utkání však skončilo po prodloužení 3:3, tak si šli nakonec vyčistit klofáky úplně všichni.

    Zítra je neděle, takže nás čeká prodloužený budíček. Jupí, budeme vstávat v 8.00.

    Dobrou noc.

Tortuga, 23.47, Captain Vodník

PÁTEK 1. 8.

    Dnešní den začal tam, kde jsme včera skončili. Večír jsme usínali přímo na palubě při promítání filmu. Když už všichni hluboce oddychovali, probudil nás menší deštík. Než jsme se přestěhovali do svých kajut, bylo po dešti. Toto počasí nám vydrželo po celý den. Ráno jsme se protáhli s ešusy a vyrazili na sportovní louku, kde se všechny tři oddíly utkaly ve hře kapitána Miš Bolla - Mišbolu. Suverénním vítězem se stala posádka červených, Krvavá Mery. Druhé místo - dvě známky do námořní knížky si vybojoval Libový bůček z Karibiku. Tentokrát se moc nedařilo Zlatým lebkám, jež skončili třetí.

    Po obědě proběhla hra s názvem Nástup posádky. Když se všichni dosyta vyběhali, nastal čas na posilnění. Poté již tradiční scénka. V dnešním příběhu se kapitán Whisky Jack střetnul s olbřímým mořským šnekem, jež ho i s celou lodí vcucnul (nasál) do svého zeleného rosolovitého těla. Nebyl by to však slavný Whisky Jack, aby se nechal zabít nějakým šnekem. Po chvilce se šnekovo hlenovité tělo přestalo chvět. Všichni ztrnuli. Co? Co se bude dít? Najednou se šnečí hřbet protáhl, ozvalo se prasknutí a ze zvrásnělých zad vyrazila kapitánova šavle. Všude se rozstříklo spostu nechutného slizu. Brrr! Všechno dobře dopadlo, Whisky Jack přežil. Čeho byly děti svědky v divadle, toho se musely následně samy zhostit. Utkaly se se strašlivým mořským šnekem. Nejlepšími bojovníky se stali Tomáš, Michal a Pavlína.

    Dobrou noc, zítra nás čeká celodenní plavba.

Tortuga, 23.41, Captain Vodník

Čtvrtek 31. 7.

    Když všechny naše posádky posnídaly, spustil se z černých mraků nad našima hlavama menší deštík. Proto jsme zalezli do podpalubí, kde jsme trénovali ohebnost a bystrost pirátů. Za hodinku bylo po dešti, tak jsme mohli vyrazit do přilehlého moře plnit úkoly na jednotlivých stanovištích - ukrývání pokladu, harpunování, pohyb v ráhnoví, hody šavlí, vzhůru na palubu a výskok na stěžeň. Při posledním úkolu začalo opět znovu pršet. Vodní kapky padaly z oblohy po celou dobu oběda a větší část poledního klidu. Když jsme si vylosovali úkoly do odpolední svačiny - piknik a výrobu šperků z přírodnin, jako mávnutím kouzelného proutku déšť ustal. Poté nechyběla divadelní scénka s etapovou hrou - Za bílou velrybou. Námořníci se vžili do situace dlouhodobého strádání a hladovění a museli se pokusit pomocí rybářských sítí nalovit ryby. Situaci jim však komplikovalo obrovské hejno lidožravých žraloků a jeden žralok kladivoun. Dnešním vítězem se stali zelení - Zlaté lebky.

    Všichni piráti se obávali večera, jelikož ráno byla vyhlášena noc mimo svoji kajutu. Počasí tomu přálo, tak jsme se všichni sešli na palubě, kde jsme si lehli jeden vedle druhého. Aby se nám lépe na pohupujících vlnách usínalo, tak jsme si pustili film Prokletí Černé perly. Promítali jsme na plachtu zavěšenou v ráhnoví, kterou jsme sestrojili během večeře - chleba s vajíčkovou pomazánkou s okurkou a rajčetem. Film právě skončil, piráti se zabalili do svých spacáků a sbírají síly na zítřejší den.

Tortuga, 00.18, Captain Vodník

Středa 30. 7.

    Pátý den plavby. Žádná bouře na obzoru, slunečné počasí stále trvá.

   Posilnivší piráti ranním pokrmem se vypravili na svých kocábkách do teplých vln Karibského moře. Museli se poprat s nemalými kraby v ráhnoví, blouděním v labyrintu, kutálením soudku s rumem do kopce, děravou pamětí, tlačením dělové koule a zaháněním rybičky.

    Jakmile si každý námořník o poledním klidu dostatečně odpočinul, všichni jsme se společně přesunuli do hlediště našeho kočovného divadýlka. Piráti ani nedutali a s otevřenou pusou sledovali příběhy našich hrdinů. Whisky Jack se se svojí Černou perlou zjevil před zraky diváků z levé strany a neohroženě zvolal: ,,Posádko! Vzhůru na palubu a do zbraní! Na obzoru anglická karavela. Boj před námi. Neuhýbejte a druh druha v boji podpořte." Následně se všichni stali svědky velkolepé bojové scény. Etapová hra nesla název Hmoždíř a doutnák. Piráti následně měli za úkol přepadat anglická plavidla a zmocňovat se jejich zboží. Nejlépe si dneska vedla posádka Krvavé Mery a v těsném závěsu byla Zlatá lebka. Posádka Libového bůčku dneska nějak pokulhávala.

    Pokřik Krvavé Mery: ,,Máme sílu odvážnou, máme Mery krvavou!"

    Pokřik Zlatých lebek: ,,My jsme lovci, co svět známe, jen tak se lapit nenecháme. Sedm klíčů naleznem a zlé síly zaženem."

Tortuga, 23.21, Captain Vodník

Úterý 29.7.

    7.30 BUDÍČEK!!! Když se konečeně rozespalí piráti vyhrabali ze svých kajut, čekalo je protažení pod rozkazy svých kapitánů. Po nakrmení jsme se všichni přesunuli na sportovní louku, kde nás čekal branballový turnaj. Pro mnohé námořníky to byla novinka, ale i tak se jim brzy dostala hra pod kůži. To vše bylo zpestřeno ještě tím, že každý pirát musel u sebe mít neustále na zádech tlumok se soudkem rumu a to od snídaně až po večeři.

    V rámci poledního klidu se všichni námořníci stihli vysprchovat v teplé vodě a poté jsme ihned začali plnit losovatelné úkoly Krvavá Mery - stavba chýše, Zlaté lebky - piknik, Libový búček z Karibiku - keramika. Na to jsme si dali sváču a přesunuli se do kočovného divadla. V dnešním příběhu se kapitán Whisky Jack se svojí posádkou hrdlořezů pokoušel proplout rozbouřeným mořem, kdy jedinou jeho nadějí na záchranu bylo černou tmou probleskující světlo starého majáku. Ze samotné bouře vystoupila samotná bohyně Kalipsó a na piráty hodila mořské hady. Všichni piráti v jevišti s otevřenou pusou a zatajeným dechem sledovali nepopsatelný souboj statečného kapitána, který nakonec mořskému hadu uťal hlavu. - Úkolem posádek potom bylo vžít se do role Whisky Jacka a vystoupat na útes ke starému majáku.

    Večer při slavnostím nástupu byli potrestáni dva námořníci za hrubé porušení rozkazu. Potrestali jsme je protažením pod kýlem.

Tortuga, 00.46, Captain Vodník

Pondělí 28.7.

    Pondělní den začal o něco dříve než kapitáni původně plánovali. Ačkoli se vedení posádek domnívalo, že po nedělním táboráku budou posádky unavené - krutě se však mýlili. Budíček byl odpískán v 7.45 a po nezbytném ranním rozcvičení nám lodní kuchyně vydala chutnou krmi.

    Když posnídali poslední opozdilci, začalo dopolední cvičení, tento den zaměřené na dřevařské dovednosti. Mezi disciplíny patřil hod špalkem, medvědí zkouška síly, rozhoupaná paluba, přenášení pokladu, opilecký krok a lodní felčar. U některých disciplín to trvalo déle než u jiných, takže oběd jsme stihli jen tak tak.

    Po poledním klidu si kapitáni před nastoupenou posádkou v rámci zlepšení morálky zasoutěžili mezi sebou v barevném signalizačním značení. Po svačině byly posádky formou improvizovaného divadla seznámeny s obsahem další etapové hry. Vystoupení sklidilo opět velký úspěch a poté se již začalo s vlastní hrou. Dnešní etapová hra - Boj o perly - se nesla v duchu lovců perel z vraku lodi španělského impéria. Sbírání však ztěžovali všudypřítomní, věčně hladoví, krvelační žraloci, jež rozdávali kousance na všechny strany. Z ulovených perel si naši pirátští bratři navlékli náhrdelníky pro své ženy a milenky.

    Víc možností nám tento den nedal, neboť již během hry nás provázely hromy a blesky blížící se bouřky. Naštěstí déšť začal zkrápět palubu v době, kdy byli všichni bezpečně ve společné jídelně na večeři. K obrovské radosti nás všech se mořský cyklón nakonec našemu přístavu vyhnul, takže jsme si ještě mohli trošičku pohrát s balóny.

Tortuga 23.32, Captain Hříbeček

Neděle 27.7.

    Ráno jsme vstávali v 7:30, ale některé suchozemské krysy a ploskonozí červi vzbudili o mnoho dříve těžce třímající zbytek posádky, čímž si vysloužili trest od samotného kapitána. Ač byla neděle, celá posádka se musela zúčastnit ranní rozcvičky.

    Velitelky námořní kuchyně nám připravily vydatnou krmi, která nám dodala energii na řešení nadcházejících námořních problémů. Problémy to byly zapeklité. Jednotlivé týmy bojovaly za vítězství celého oddílu. Při těchto pirátských akcích nikdo nepřišel k žádné úhoně.

    Jelikož naše síly rychle ubíhaly, potřebovali jsme další energii. V lodní kuchyni nám přichystaly směs s velrybím masem.

    Další důležitou částí dne byla výroba týmových vlajek, které jsme potřebovali k dalšímu pirátskému útoku. U našeho ostrova se vylodil proslule známý Jack Sparrow, který nutně potřeboval doplnit své zásoby. Nečekaně na něho zaútočil roj hladových krys, se kterými se utkal v krutém boji. Do boje s krysami se pak museli pustit i samotní námořníci celé posádky. Týmy Krvavé Marry, Libový bůček z Karibiku a Zlatá lebka musely co nejrychleji naplnit loď zásobami před dalším vyplutím. Jak zjišťujeme, nejúspěšnější byla posádka Zlaté lebky.

    Celý den posádka oslavila závěrečným zpěvem a zábavou u ohně.

    Nyní naše posádky odpočívají a nemusejí se bát o své bezpečí, nad tím bdí naše nejstatečnější z nejstatečnějších.

Tortuga 00.55, Captain Verča

Sobota 26.7.

    Několik minut po 13. hodině koráb z Varnsdorfu zakotvil u ostrava zvaný Tortuga. Z podpalubí jsme si vyložili menáž a ve stínu datlových palem posvačili. Poté byla dvojicím námořníků přiřazena kajuta, která se stane pro dalších 15 dní naším námořníkům jejich domovem. Následně jsme se rozdělili do třech posádek vedených zkušenými mořskými vlky a vyrazili na obhlídku nejbližšího okolí. Každý kapitán se seznámil se svojí posádkou a po odpoledním občerstvení se vydal do prvních bojů. Dle zásluh si tak posádky vybojovaly barevné tričko, které bude jejich označením při dalších mořských výpravách.

    K večeři nám naše lodní kuchařky přichystaly bramborový guláš. Moc jsme si pochutnali.Poté jsme se všichni sešli na večerním slavnostním nástupu, vztyčili pirátskou vlajku a obdrželi Námořní knížku.

    Po večerním klidu si jednotliví námořníci mohli vyzkoušet plno tradičních i méně známých sportovních aktivit.

    Ve 21.30 ze všech úst zazněla zpívaná večerka a nyní už každý odpočíváme zachumlaní v houpací síti a netrpělivě čekáme, co nám zítřejší moře přichystá.

    Tortuga, 23.50, Captain Vodník


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.