Zmatek ve tmě

21.12.2009 18:47

    Tato hra, určená pro celé oddíly, má poněkud neobvyklé, ale zato přiléhavé jméno. Můžete ji hrát jen večer, nebo v místnosti, kterou lze dobře zatemnit.

    Rozestavte hráče nepravidelně po celé klubovně, ale neříkejte jim, jakou hru pro ně máte připravenou. Její vtip tkví právě v překvapení. Potom zhasněte a přikažte stejně početným družstvům, aby se každé co nejrychleji schromáždilo do řady, v níž budou jeho členové postaveni přesně podle velikosti, od nejmenšího po největšího. Družstvo, které bude stát v této formaci celé, ohlásí to tím, že sborově zvolá svoje jméno. Potom zůstane stát a bude čekat na ostatní družstva. Až budou hotova, rozsvítíte a zkontrolujete, zda všichni stojí skutečně podle velikosti. Jediný omyl vyřazuje družstvo ze hry. Konečné pořadí tedy potvrdíte až po rozsvícení.

    Podruhé můžete družstvům přikázat, aby se jejich členové seřadili podle data narození - od nejmladšího po nejstaršího.

    Potřetí jim uložte, aby vytvořili kroužky - ale nikdo při tom nesmí vůbec promluvit, všechno se odehraje mlčky.

    Snad si dokážete představit, jaký zmatek vypukne v temné klubovně po vašem rozkazu :-)

    Zdroj: ZAPLETAL, Miloš. Encyklopedie her. Praha: Olympia, 1975.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.