Zlobroviny 2012 (14.-28.7.)

22.08.2012 21:04

  

    Větrník – Na letním dětském pionýrském táboře nedaleko České Skalice v termínu od 14. do 28. července trávily část prázdnin děti nejen z Červené Vody, ale i z Brna, Hradce Králové, Prahy, Jaroměře a dalším měst. Ve stanech s podsadami spalo 48 zlobřat, děti od předškolního věku do 15 let. Letošní celotáborová hra nesla název Zlobroviny a čerpala z motivů animovaných filmů o zlobrovi Shrekovi.  Hned po příjezdu a rozdělení se do čtyř soutěžních oddílů – Dráčat, Kocourů, Oslíků a Perníčků, pod vedením krále Artuše (hlavní vedoucí tábora Jiří Bohuslav) na nás zaútočil zlý Rampelník, unesl Shreka s Fionou a zanechal nám zprávu, že pokud se chceme znovu se svými přáteli setkat, musíme přistoupit na jeho podmínky.

    Stejně jako v loňském roce byly do programu zařazeny zajímavé hry a soutěže, rozdělené buďto do mezioddílových či individuálních klání. Velkému zájmu se tradičně těšila Blokáda, kdy úkolem zlobřat bylo přenést jednotlivé suroviny z bažiny do jiné bažiny. Zádrhel však spočíval v tom, že po prostoru pobíhali zákeřní skřeti a trolové, jenž jim materiál odnímali. K dalším oblíbeným hrám patřily Hlučná pošta, Mágové, Mapa, Sudoměř, Šnek, Zlobří poklady, Živé pexeso a mnoho dalších. Všichni se nemohli dočkat Bizonů, hry, při níž se vedoucí vžili do role těchto nemalých zvířat a nechali se jednotlivými tlupami lovit a přepravovat do jeskyně. Samozřejmě, že všechny ulovené kusy musely být protaženy tím nejhlubším blátem na place. Na nudu nebyl čas, letos se také hodně sportovalo. Velmi jsme prožívali klání ve vibice a skutečně dojemné byly turnaje v přehazované, kdy týmy byly nakombinovány z malých a velkých dětí. Nemalý ohlas sklidily klasické táborové aktivity – střelba z luku a vzduchovky, orientace s buzolou, rozdělávání ohně, nocování pod širým nebem či luštění zapeklitých šifer. Zlobřata si také s velkým nadšením prohlédla pravěké tvory v dinoparku v polském Karlově stejně jako přírodní skalní útvary v národním parku Stolových hor. Po 14 dnech, které utekly jako voda, se nám podařilo překonat veškeré rampelníkovy úkoly a nástrahy, takže jsme se mohli u závěrečného táborového ohně shledat se zachráněnými přáteli.

    I přesto, že během našeho pobytu na Větrníku dosti pršelo, si myslím, že si tábor všichni dostatečně užili a příjemně tak strávili s přáteli a kamarády čtvrtinu letních prázdnin. Rád bych touto cestou ještě poděkoval všem, kteří nám čímkoliv pomohli, ať s organizací a chodem tábora přímo na místě, či nemalými přípravami ještě před prázdninami.

    Vážení rodiče, pokud byste měli doma dítě, které by tábor mohl oslovit, nenechte si ujít aktuální informace z galaxie:

Galaktická republika je na nohou. Rytíři republiky vyhlazeni!  Moc Temné strany stále roste!

Nalezni Mistra Yodu a pomoz mu obnovit prastarý řád Jediú.  Stanovte a ochraňujte mír v celé republice. Že neumíš bojovat? Staň se učedníkem a tvůj Mistr Tě naučí zacházet se světelným mečem, používat Sílu a povede Tě cestou čestnosti a spravedlnost! Tak na co ještě čekáš? Neboj se, tady se všechno naučíš. Najdeš si nové přátele a společně zažijeme nespoutané dobrodružství!

HVĚZDNÉ VÁLKY: Návrat Jediho

PS Hraničář Vás zve na letní dětský dobrodružný tábor na Větrník s celotáborovou hrou vycházející z filmů Star Wars

    Martin


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.