Závody v pytli

13.12.2009 14:39

Využití pytlů ke štafetovým závodům je téměř zapomenutá činnost, která nevyžaduje předchozí přípravu a ZARUČENĚ navodí ve skupině, družstvu či třídě veselou náladu.

Vytvoříme dvě družstva. Družstvo dostane jeden pytel, ve kterém se musí každý soutěžící přepravit na určitou vzdálenost. Musí do něho vlézt a přidržovat si ho v pase. Pak se začne pohybovat. Startuje od základní čáry a musí dosáhnout mety, která je asi 10 metrů od základní čáry, vrátit se zpět a předat štafetu.
Je možné běžet k metě malými krůčky, jak to dovolí šířka pytle, anebo volit jednodušší, ale energeticky náročnější poskoky snožmo.

Zdroj: NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 2000.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.