Závody rybiček

21.12.2009 19:01

    V klubovně si nakreslíme křídou na podlaze dva kruhy o průměru asi 15 cm, každý u jedné stěny klubovny. Z papíru vystřihneme dvě namalované rybky (každá asi 8 cm dlouhá) a dáme je po jedné do obou kruhů. Ke každému kruhu si stoupne hráč, který má v ruce složené noviny nebo nějaký starý sešit nebo čepici a mává nad rybičkou a snaží se ji tak co nejrychleji přemístit do protějšího kruhu. Komu se to podaří dříve - vítězí. Upozorňuji, že rybka se musí do kruhu dostat celá a ani kousek jí nesmí přesahovat obvod kruhu.

    Zdroj: www.zoubek.cz


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.