Závod ještěrek

23.04.2010 14:17

    Zhruba osmičlenná družstva si stoupnou do zástupů. Na daný povel si hráči kleknou na obě kolena a rukama uchopí nohy předcházejícího hráče pod koleny. První hráč leze po rukou a po kolenou. Všichni hráči vykračují stejnou nohou. I když jde o to, aby bylo družstvo první v cíli, nikdo se nesmí rozpojit a všichni musí kráčet stále stejnou nohou.

    Zdroj: ŠTAFA, Vladimír. Jak na to. Ostrava-Kunčice, 1971.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.