Zachraňte vejce!

21.12.2009 18:26

Legenda
,,Draví pterodaktylové unesli sauří vejce. Ukryli jej ve svém hnízdě uprostřed jezera masožravců. Nezachránime-li jej, bude z nenarozeného býložravce jejich večerní potrava. Ale snažit se dostat přes jezero masožravců je věc nemožná. Musíte vymyslet jiný způsob. Času není nazbyt. Pospíchejte!"

Vlastní hra
Každý oddíl je zaveden na jiné místo v bezprostředním okolí tábořiště. tam je páskou (provázkem, lanem,...) vyznačen kruh o průměru 4 - 5 metrů. Uprostřed kruhu je postavena PET láhev naplněná cca do třetiny vodou. Na nezavřeném hrdle je usazen tenisák.

Teprve v tuto chvíli jim vedoucí (rozhodčí) vypráví legendu a vysvětlí pravidla. Úkolem družiny je společnými silami zachránit vejce - tenisák. Jediným a základním pravidlem je, že nikdo a nic se nesmí dotknout země v prostoru kruhu! Je dovolen dotyk lahve a tenisáku. Je možné využít všech dalších možných prostředků a pomůcek. Je dovoleno půjčovat si vybavení z tábora s ohledem na bezpečnost dětí i zapůjčených pomůcek. Dotkne-li se něco země v prostoru kruhu, je to dokonce hry ztraceno. Dotkne-li se někdo země v prostoru kruhu, je mrtev a již nehraje. Nesmí ani dále radit. Smí jen přihlížet. Kdo přinese vedoucímu hry do tábora vejce nejdříve, vítězí. Maximální časový limit pro všechny družstva jsou dvě hodiny. Ať si děcka poradí.

Zdroj: PACÁK, Aleš. Hořovická burza nápadů. Praha: Sdružení mladých ochránců přírody, 2008. ISBN 978-80-903969-8-2.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.