Vyzvedávaná

21.12.2009 18:17

Vyznačíme prostor hřiště, do nějž vstoupí všichni hráči. Na povel hra začíná. Hráč, který je zvednut jiným hráčem tak, že se žádnou částí nedotýká země, je vyřazen a opouští prostor hřiště. Vítězí ten, kdo ve hře zůstane jako poslední. Mohou hrát jednotlivci i družstva. Pokud hrají družstva, vítězí to držstvo, jehož hráč zůstal jako poslední.

Zdroj: KIRCHNER, Jiří. Kondiční hry a cvičení v přírodě. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0995-3.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.