Vytrvalé želvy

21.12.2009 18:13

Na louce vyznačíme čtverec nebo obdélník, který představuje ostrov (zhruba 10 krát 15 metrů). Na ostrově se nachází polovina hráčů, představující lovce. Na jedné straně obdélníku (čtverce) jsou přichystáni hráči - želvy. Jejich cílem je projít přes ostrov, aby mohly naklást vajíčka. Želvy chodí po čtyřech, pozpátku a zadnicí k zemi. Lovci se jim v přechodu ostrova snaží zabránit - mohou želvičky zvednout a přenést zpátky nebo jim jenom bránit v pohybu. Protože jsou želvy přísně chráněné mezinárodními úmluvami, je třeba k nim přistupovat opatrně a v pohybu jim bránit velice šetrně. I jejich transport musí být velmi jemný a ohleduplný. Želvičky se mohou bránit jen pasivně. Když se želva dostane na druhý konec ostrova, získává družstvo želv bod. Želva pak oběhne ostrov a zkusí ho projít znovu. Po každém kole se role vymění.

Zdroj: KIRCHNER, Jiří. Kondiční hry a cvičení v přírodě. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0995-3.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.