Včelí roj

09.01.2010 17:12

Jeden hráč představuje včelaře, ostatní děti jsou včely, které se rozlétly v roji do okolí. Včelař má za úkol dotykem včely pochytat. Včala, které se dotkne, musí odejít do úlu, tj. na stanoviště na okraji hrací plochy. Včely při útěku bzučí. Po dvouch minutách hon za včelami ukončete. Včelař spočítá, kolik včel se mu podařilo přivést zpět do úlu. Další včelař má stejný úkol. V roli včelaře vystřídejte několik zájemců. Nakonec vyhlaště nejlepšího včelaře, bude to ten hráč, který pochytal nejvíc včel.

Zdroj: DOLEŽALOVÁ, Edita. Hry na dětské tábory. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0702-0.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.