Tři zmije do tábora

29.12.2011 12:10

    Obě skupiny si vyhledají v lese několik set metrů od sebe vzdálené tábořiště, jehož hranice vytyčí motouzem, větvičkami apod. Tábořiště střeží strážní vzdálení alespoň 100 m od sebe.
    Hráči, kteří vynikají v plížení, dostanou zmije, aby je dopravili do nepřátelského tábora a skryli je tam. Ostatní hráči se mohou také plížit, aby spletli soupeřovy strážné a odvrátili tak pozornost od těch, kteří se plíží se zmijemi.
    Strážní jsou označeny bílými páskami. Dotknou-li se hráče druhé strany, stává se jejich zajatcem a je povinen do ukončení hry zůstat v jejich táboře. Za každého zajatce ztrácí jeho skupina jeden bod.
    Skupiny mohou na svém tábořišti slídit po ukrytých zmijích. Najdou-li je, nezíská za ně protivník žádný bod. Nenajdou-li je, získává soupeřova strana za velkou zmiji 30 bodů, za střední 20 bodů a za malou 10 bodů. Vítězí skupina, která získá více bodů.

    ,,Zmije" lze vyrobit rozstříháním starého lana nebo z vrbových prutů. Velikost tábořišť, počet hlídačů, počet zmijí a délka hrací doby se odvíjí od počtu hráčů.

    Zdroj: PRŮCHA, Karel. Branné hry v terénu. Praha: Olympia, 1976.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.