Tlumočník

28.12.2011 13:11

    Každá skupina vyšle k vedoucímu jednoho svého člena. Vedoucí dá všem stejný úkol: Ať vaše skupina zazpívá sborově první sloku písně Čtyři koně ve dvoře, nebo ať si polovina oddílu sedne a druhá ať jí hrozí prstem,... Vyslanci se rozejdou ke svým skupinám a naznačí jim posunky daný úkol. Nesmí pohybovat ústy, aby naznačili slova, ani psát prstem do vzduchu. Smí na otázky přikývnout nebo zavrtět hlavou. Skupina, která jako první splní úkol, vyhrává.

    Zdroj: ČMOLÍK, Otto. Hry pro jiskry a pionýry. Praha: Mladá fronta, 1979.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.