Tádžická hra

04.07.2010 13:54

    Soutěží dvě stejněpočetná družstva, každé má hůlku (0.5 m dlouhou, 2 cm v průměru), přičemž každý hráč má přiděleno své číslo.
Startují obě jedničky současně. Odhodí svou hůlku co nejdál a vyběhnou pro hůlku soupeře. Tu přinesou do startu a předají dvojkám, kt. opakují postup. Vítězí rychlejší družstvo.

    Zdroj: Modrá kniha


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.