Špaček

21.12.2009 18:05

    Soutěžící se postaví na jednu nohu a snaží se ústy sebrat ze země víčko od PET lahve. Země se přitom smí dotýkat pouze chodidlem jedné nohy. Komu se to povede, ten je opravdu ŠPAČEK.

    Zdroj: HRONEŠ, Ivo. Pojďte si hrát. 1989.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.