Šišky a veverky

23.09.2010 16:48

    Každý hráč vloží do své čepice 10 šišek, které sám nasbíral. Místo, kam položí čepici, bude představovat veverčino hnízdečko. Hnízd bude tolik jako hráčů. Rozmístěte hnízda v několikametrových rozestupech. Po zapísknutí vedoucího se všichni hráči - veverky rozběhnou po okolí a z cizích hnízd začnou přenášet šišky do svých hnízd, aby jejich zásoby byly co největší. Pozor, platí podmínka, že každá veverka smí přenášet pouze jednu šišku. Až když ji odloží do hnízda, smí běžet pro další. Samozřejmě se může stát, že veverkám z hnízd berou šišky jiné veverky. Jakmile podruhé zazní signál píšťalky, hra končí. Šišku, kterou má veverka v ruce, ještě může donést do svého hnízda. Vyhraje ten, komu v hnízdě zůstalo nejvíce šišek.

    Zdroj: DOLEŽALOVÁ, Edita. Hry v přírodě a s přírodou. Praha: Mladá fronta, 2004. ISBN 80-204-1142-9.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.