Sázení brambor

21.12.2009 18:28

Mezi startem a cílem vyznačíme dalších pět met. Hráč na startu dostane menší košík, v kterém bude určitý počet brambor (tenisáků, krabiček,...). Na daný povel vyběhne hráč s košíkem od startu. Při běhu u každé mety složí určený počet brambor (např. u první mety odloží jednu, u druhé mety dvě, u třetí tři brambory,...) a při zpáteční cestě bude zase brambory sbírat. Naplněný košík předá dalšímu hráči.
Hra se dá hrát jak na jednotlivce tak i na družstva.

Zdroj: MARKOVÁ, Zdenka. Pohybové hry do tříd a družin. Praha: Grada Publisching, 2005. ISBN 80-247-0845-0.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.