Rychlá tlapka

28.02.2010 22:32

    Hráči sedí v kruhu. Doprostřed se položí hromádka knoflíků (kamínků, šišek,...), vždy o jednu méně, než je hráčů. Všichni musí mít ruce za zády. Na domluvený zvukový signál, např. tlesknutí, se každý snaží co nejrychleji sebrat z hromádky jeden knoflík. Komu se to nepodaří, vypadne ze hry. Pro další kolo opět odebereme jeden knoflík pryč a hra pokračuje dále. Nakonec zůstane dvojice nejšikovnějších hráčů, kteří budou soupeřit o poslední knoflík. Vítězem se stane ten, komu se podaří i v posledním kole získat knoflík pro sebe.

    Zdroj: DOLEŽALOVÁ, Edita. Hry na dětské tábory. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0702-0.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.