Rumburský Stonehenge (28.2.-1.3.)

09.03.2015 17:38

    Poslední únorový den se šest členů oddílu Stopařů vypravilo podívat na Kamennou hvězdu, také nazývanou Rumburský Stonehenge. Do Rumburku jsme přijeli autobusem a tam odtud dále pokračovali po svých. Nejdříve jsme si prošli Naučnou stezku Dymník a poté odbočili na neobvyklé kemenné dílo. Na pláni pod vyhaslou sopkou Dymník se zde k nebi tyčí 23 štíhlých čtyřtunových obelisků. Všechny kameny jsou mezi sebou propojeny šedavými a načervenalými žulovými chodníky vytvářejícími labyrint, v jehož středu se objevuje hvězda složená z trojúhelníku směřujícího nahoru a z trojúhelníku směřujícího dolů. Jedná se o dávný symbol s řadou významů. Po honičce v labyrintu naše kroky směřovaly na rozhlednu Dymník a dále na další rozhlednu na Vlčí hoře. Tam nás pan správce pustil i přest to, že již bylo asi hodinu po zavýračce. Ve zdejších 600 metrech nad mořem se v korunách stromů zuby nehty ještě držela námraza, kterou jsme pozorovali v západu slunce. Nádhera! Po svačině jsme se svižným krokem ubírali do Krásné Lípy na vlak, který jsme opět stihli taktak.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.