Ručkování kolem stolu

01.02.2010 17:38

    Je to hra, závod i cvičení síly. Dva soupeři zaujmou na opačných, kratších stranách obdélníkového stolu poněkud nezvyklou startovní polohu. Nárty obou chodidel se opřou o kraj stolní desky, rukama se vzpírají o zem. Jeden z nich pak nahlas odpočítá: ,,Tři - dva - jedna - START!" A oba vyrazí vpřed po směru hodinových ručiček. Mohou ovšem postupovat jen tak, že posunují ruce po zemi a nohy po stole. Kdo dřív ,,obejde" celý stůl, zvítězí.

    Dejte pozor na bezpečnost!

    Zdroj: ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her (2. svazek). Praha: Olympia, 1986.
 


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.