Rozpoutané živly

21.12.2009 19:08

Pomůcka ke hře: 
    Následujícím spůsobem si připravte vrhací kostku: aby její dvě strany obsahovaly písmeno M (na modrém pozadí, = voda), dvě strany označte písmenkem B (bílé pozadí = vzduch) a dvakrát písmenem H (na hnědém podkladu, = země).

Vlastní hra:
    Takováto kostka putuje od hráče ke hráči kolem stolu a každý si vržením volí ,,živel", tzn. životní prostředí zvířete a do dvou sekund musí některé jmenovat. Pokud se mu to nepodaří, nebo řekne-li již použité jméno, ztrácí jeden život. Každý má na počátku životy tři.
Na vedoucích je, aby citlivě a moudře rozhodovali. Pozor na případy, kdy živočich obývá dvě i tři prostředí (např. kachna - voda i vzduch).

Těžší verze:
    Hrají zkušení hráči? Součastně s vržením kostky jim ukažte náhodně volenou kartu s písmenkem. Hráč musí reagovat do 5-10 vteřin a podle vrženého ,,živlu" říci jméno živočicha z příslušného prostředí, ovšem počínající tímto písmenem.

    Zdroj: HOLÝ, František. Hry na přírodu a spřírodou. Praha: Mladá fronta, 1986.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.