Řeka a ostrov

29.12.2011 12:49

    Dva hráči z každého družstva zaujmou postavení na místě vzdáleném 10 metrů od ostatních dětí, tj. u břehu, který se označí čarou a představují ,,vor" pro obě družstva. Místo, na kterém zůstali ostatní hráči se nazývá ,,ostrov". Na znamení organizátora hry začnou oba hráči, kteří představují vor, pádlovat (utíkat) přes řeku. Chytnou se za ruce a běží co nejrychleji směrem k ostrovu. Když se tam dostanou, vezmou jednoho hráče svého družstva na vor, to znamená, vezmou ho mezi sebe. Potom běží zpět ke břehu (k místu svého původního postavení vzdálenému 10 m). Odtamtud běží k ostrovu a vezmou dalšího hráče svého družstva. Když jsou na břehu čtyři hráči, utvoří dva vory, při šesti dětech se vytvoří tři vory,... Družstvo, které dříve dokázalo dopravit všechny hráče na břeh, vyhrává.

    Zdroj: Velká kniha her.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.