Prodej roh

13.12.2009 14:41

Když na vycházce se svým oddílem narazíte na osamělé stavení, stodolu, seník, kostelík nebo krmelec, můžete si zahrát tuto krátkou hru.
Čtyři hráči se rozestaví k rohům budovy. Pátý přistoupí k některému z nich a řekne: ,,Prodej roh!"
Dotazovaný mu odpoví: ,,Neprodám, darem dám." A sotva to dořekne, tak se vyzývatel rozběhne vpravo, vyzvaný vlevo. Kdo dřív oběhne stavení a dotkne se uvolněného rohu, stává se jeho právoplatným majitelem. Poražený odchází kupovat roh k někomu jinému.

Hraje vás víc než pět? Není na blízku vhodná budova? Položte na zem kameny (nebo baťužky), které budou symbolizovat rohy stavení. Může jich být mnohem víc než pět, tak aby se na hře mohla současně podílet celá družina.

Zdroj: ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedi her. Hry ve městě a na vsi.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.