Přetahovačka

13.12.2009 14:19

Na zemi se vyznačí dvě rovnoběžné čáry zhruba tři metry od sebe. Za každou se postaví stejně početné družstvo. První družstvo vyšle svého prvního člena k soupeřům. Ti čekají s pravou paží nataženou vpřed, jakoby mu chtěli stisknout ruku při pozdravu. Hráč zvolna přechází kolem protivníků a vyhlíží si vhodnou oběť. Potom někoho uchopí za nataženou ruku a snaží se ho dotáhnout do zajetí za svou čáru. Tím ho také vyřadí.

Zdroj: ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedi her. Hry ve městě a na vsi.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.