Predátor

02.03.2010 19:43

    Jeden hráč představuje predátora - dravce. Smí se pohybovat v kruhu vymezeném provázkem, zakryje si oči a nahlas napočítá do dvaceti. Mezi tím se ostatní děti v členitém terénu schovají, ale musí ze svého úkrytu na predátora vidět. Predátor hledá schované hráče pouze pomocí dobrého zraku. Koho zahlédne a správně pojmenuje, ten se stává také predátorem, vstoupí do kruhu a spolu hledají ostatní děti. Když už dravci nemohou nikoho najít, zakryjí si oči a znovu nahlas počítají, tentokrát do deseti. Ostatní hráči se musí přemístit blíže a ukrýt se do bezpečí. Tento postup můžete několikrát opakovat. Zůstanou-li některé děti neodhaleny, vyzvěte je, ať se po skončení hry ukáží :-)

  Zdroj: DOLEŽALOVÁ, Edita. Hry na dětské tábory. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0702-0.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.