Poznávací hra

09.01.2010 17:15

Utvořte stejně početné skupiny, každá skupina se postaví do zástupu. Z každé skupiny bude soutěžit hráč, který stojí jako první. Vedoucí vysloví úkol, např. přineste list jitrocele. Soutěžící, který jej v okolí najde nejrychleji a přinese ho vedoucímu, získá pro své družstvo tři body, kdo jej přinese jako druhý, získá dva body, a kdo jako třetí, získá jeden bod. Hráči, kteří již soutěžili, se postaví na konec svého zástupu a na řadě je další hráč z každé skupiny.

Příklady úkolů: najděte a přineste list maliníku, ulitu šneka, smrkovou šišku, borůvku, kopretinu, něco červeného, list javoru, ...

Zdroj: DOLEŽALOVÁ, Edita. Hry na dětské tábory. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0702-0.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.