Podlézaná s míčem

13.12.2009 14:29

Družstva stojí v zástupech ve stoji rozkročném. Na zahajovací povel začne poslední rychle podlézat mezi nohama ostatních a válet před sebou míč. Když se dostane do čela, předřadí se do stoje rozkročného před družstvo a pošle míč po zemi dozadu poslednímu, který s ním rovněž začne podlézat. Vítězí družstvo, jehož první hráč stojí opět v čele.

Zdroj: ZDENĚK, Dalibor. Pohybové hry. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1964.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.