Podávaná vsedě nazad

13.12.2009 14:20

Družstva sedí v zástupech těsně za sebou. Prvnímu se položí míč mezi kotníky, ten ho uchopí a hlubokým záklonem předá míč druhému, který jej rovněž sevře mezi kotníky a stejným způsobem ho předá zase dál. Poslední ho také převezme kotníky, pak ho uchopí do ruk a běží s ním před družstvo, sedne si k němu zády a popsaným způsobem znovu předá míč. Vítězí družstvo, jehož členové se nejdříve vystřídají.

Zdroj: ZDENĚK, Dalibor. Pohybové hry. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1964.

 


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.