Pekelná omeleta

29.12.2011 12:13

    Každý hráč má pánev a dvě zápalky. Postaví se na startovní čáru a na znamení běží ke skladišti vajec, kde si dvě vezme, vrátí se na startovní čáru, zřídí si na ní ohniště, obstará si palivo, rozdělá oheň a snaží se co nejdříve udělat omeletu.
    Rovnoběžně se startovní čárou ve vzdálenosti 10 kroků jsou hráči ozbrojeni vědrem vody a ruční stříkačkou, kteří představují démony. Nemohou sice opustit svá stanoviště, ale snaží se postříkáním ohňů znemožnit kuchařům udělat omelety. Každý démon může používat pouze původní zásoby vody. Kuchaři si tedy musí při práci chránit svůj oheň, svou pánev a své zápalky. Démoni a kuchaři jsou umístěni křížem.
    Vítězí hráč, kterému se nejdříve podaří udělat omeletu.

    Zdroj: PRŮCHA, Karel. Branné hry v terénu. Praha: Olympia, 1976.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.