Papírový pozdrav

21.12.2009 18:43

    Někdy potřebujeme na začátku schůzky navodit dobrou náladu. K tomu nám pomůže i tato maličká hříčka.
Každému příchozímu předáme u dveří papírový pytlík a vyzveme ho, aby si pytlík navlékl na pravou ruku a potřásl všem přítomným rukou. Hráči, kteří jsou již uvnitř, si ponechávají pytlík na ruce až do začátku schůzky (nebo do té doby, než přindou všichni).

    Zdroj: ZAPLETAL, Miloš. Encyklopedie her. Praha: Olympia, 1975.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.