Nošení kamarádů

21.12.2009 18:16

Určíme trať dlouhou asi 10 metrů. Hráč ji musí projít tak, že má na sobě navěšené kamarády (nikdo se nesmí však dotýkat země, pouze nosič). Kdo jich unese nejvíce a projde s nimi celou trasu, vyhrává.

Zdroj: KIRCHNER, Jiří. Kondiční hry a cvičení v přírodě. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0995-3.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.