Noční hon na zajíce

29.12.2011 12:15

    Určíme tolik zajíců, kolik je družstev. Zajíci odejdou do terénu a každé dvě minuty pískají na píšťalky. Ostatní hráči jsou honci a mají za úkol pochytat co nejvíce zajíců. Honci jsou nezranitelní, zajíci se zajímají dotekem.
    Podaří-li se honcům ve stanovené době pochytat dvě třetiny zajíců, vítězí; jinak vyhrávají zajíci.

    Zdroj: PRŮCHA, Karel. Branné hry v terénu. Praha: Olympia, 1976.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.