Na žíznivé komáry

02.03.2010 19:38

    Vybereme tři hráče (dle celkového počtu hráčů), kteří budou představovat komáry. Každý z nich si připne na svůj oděv pět kolíčků na prádlo. Potom se komáři rozletí mezi lidi (zbylí hráči). Komáři se snaží při honění spohráčů přemístit na jejich oděv své kolíčky. Komár, který se zbavil všech kolíčků, se dostatečně nasytil lidskou krví a odchází do ústraní. Když se všichni komáři zbaví kolíčků, vymění si roli s jinými hráči. Komárům měříme čas, abychom potom mohli vyhodnotit toho nejžíznivějšího.

    Zdroj: DOLEŽALOVÁ, Edita. Hry na dětské tábory. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0702-0.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.