Na sultána, vezíra a zloděje

29.12.2011 12:51

    Všichni hráči si vezmou postupně své přezůvky (cvičky), dají je k sobě podrážkou a vyhodí do výšky. Jestliže zůstanou po dopadu na zem ležet oba podrážkou dolů, přebírá ten, kdo je házel, roli sultána. Když padnou podrážkou vzhůru, stává se z něho vezír. Zůstane-li však jeden pantofel podrážkou vzhůru a druhý podrážkou dolů, házející bude ve hře představovat zloděje.

    Vezír se pak zeptá sultána, kolik ran má vyplatit kterému zloději. A podle sultánova pokynu pleskne každého zloděje jednou nebo víckrát pantoflem (přezůvkou) přes nastavené dlaně.

    Jestliže přezůvky přisoudí úlohu sultána a vezíra více hráčům, házejí znovu tak dlouho, dokud náhoda neponechá tyto role jen jedinému a ostatním nepřisoudí úlohu zlodějů.

    Sotva skončí výplata, začíná hra nanovo. Tentokrát ovšem mohou skončit sultán i vezír z předcházející hry jako zloději a z bývalých zlodějů se stanou třeba sultáni a vezíři. V tom spočívá hlavní vtip hry, nejistá budoucnost vede sultány i vezíry k mírnosti, každý si uvědomuje, že za chvíli může dostat výprask zpátky i s úroky.

    Tato hra k nám přišla z islámského světa.

    Zdroj: ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her (4. svazek). Praha: Olympia, 1988.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.