Na ptáky

13.12.2009 14:02

Nejprve rozpočítáním vybereme dvě role - ptáčníka a orla. Potom se zbylí hráči postaví do řady. Ptáčník jde od jednoho ke druhému a každému do ucha pošeptá jméno nějakého ptáka. Když je hotov, přiletí orel, postaví se na tři kroky před řadu a řekne: ,,Letěl jsem nad zahradou a viděl jsem tam mnoho ptáků. Nebyl mezi nimi skřivan?"
Jestliže ptáčník někomu skutečně přidělil skřivana, musí nositel tohoto jména vyběhnout z řady a utíkat na stanovené místo, vzdálené asi 30 m. Orel ho pronásleduje a když ho chytí, odvede si ho jako kořist do hnízda. Podařilo-li se skřivanovi utéci, aniž ho orel chytil, vrátí se do řady a ptáčník mu přidělí nové jméno.
Orel pak zase spusí říkanku. Avšak řekne-li jméno ptáka, které nikdo nemá, musí trasu uběhnou sám a říkat znovu.
Hra končí, až jsou všichni hráči z řady pryč.

Pozn. Místo ptáků to mohou být stomy, rostliny, houby, dopravní prostředky, ...

Zdroj: ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedi her. Hry ve městě a na vsi.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.