Na myšky

20.01.2010 11:56

    Vložte do čepice tolik lístků, kolik je hráčů. Na jeden lístek namalujte kočku, ostatní nechte čisté. Každý si pak vytáhne z čepice bez dívání jeden lístek a kdo na tom svém objeví kočku, vleze si pod stůl. Zbývající hráči představují myšky. Rozestaví se kolem stolu a začnou na desku vyluzovat zvuky – jeden škrábe nehtem, druhý bubnuje prsty atd. Kočka pod stolem pozorně naslouchá a v okamžiku, který považuje za příhodný, vyrazí její packa zpod stolu a snaží se chytit ruku některého hráče. Když se jí to podaří, vymění si s přistiženou ,,myškou“ úlohu. Jestliže chňapne do prázdna, zůstává dále pod stolem.

    Zdroj: ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her (2. svazek). Praha: Olympia, 1986.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.