Na lovce motýlů

06.03.2010 16:33

    Každému dítěti (nebo oddílu) dejte 10 čtvrtek s fixou a vyzvěte je, ať se vydají do městských ulic na lov motýlů. Každý hráč musí oslovit neznámého člověka a požádat jej, aby byl tak laskavý a nakreslil mu na čtvrtku motýla a připojil svůj podpis. Kdo uloví 10 kreseb motýlů s podpisy autorů, vrátí se na domluvené stanoviště a počká, až se sejdou ostatní spoluháči. Vyhrají všichni, kdo splní úkol v časovém limitu. Po návratu si společně pohovořte o tom, do jakých situací jste se při lovu motýlů ve městě dostali.

    Zdroj: DOLEŽALOVÁ, Edita. Hry na dětské tábory. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0702-0.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.