Na kuny a slípky

23.09.2010 16:51

    Společně natrhejte novinový papír přibližně na formát A4. Papíry smuchlejte do tvaru vajec a připravte jich alespoň 30. Provázkem vymezte kruh o poloměru jednoho metru. Vedoucí bude představovat slípku, která sedí v hnízdě a chrání vejce, jež jsou rozmístěna na ploše kruhu. Děti představují kuny. Každá kuna má dva životy. Po startu se začnou přibližovat ze všech směrů k hnízdu a pokoušejí se ukořistit vejce. Slípka brání vejce máváním křídly. Koho se dotkne poprvé, ten musí vejce vrátit a při dalším pokusu o úlovek může používat pouze jednu ruku. Druhou zastrčí za zadní okraj kalhot. Vejce odnášejí kuny na svou hromádku. Po druhém dotyku slípky je kuna ze hry vyřazena. Jakmile je hnízdo slípky prázdné, hra končí. Kuny spočítají, kolik vajíček se jim podařilo ukořistit. Vyhrává hráč s největším počtem vajec.

    Zdroj: DOLEŽALOVÁ, Edita. Hry v přírodě a s přírodou. Praha: Mladá fronta, 2004. ISBN 80-204-1142-9.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.