Na čaroděje

29.12.2011 13:02

    Jeden je čaroděj, ostatní si zatím stranou rozdělí různá domácí zvířata. Potom přijde čaroděj a povídá: „Udělám z vás zase lidi, ale musíte mi slíbit naprostou poslušnost. Kdo poruší můj příkaz, toho potrestám. Budu vám klást různé otázky a vy na ně popravdě odpovíte. Lidského hlasu smíte užít jen tehdy, pokud vám to výslovně povolím slovem ,,můžeš". Jinak musíte vydávat jen zvířecí zvuky."

    Obrátí se na prvního hráče a zeptá se např.: ,,Kdopak jsi ty?" Hráč nesmí říct, že je beran, protože kouzelník neřekl ,,můžeš". Proto jen zabečí jako ovce. ,,Správně, můžeš mi říct, kolik je ti let?" ,,Devět." odpoví beran, protože kouzelník řekl slovo ,,můžeš". ,,Kdepak ses narodil?" ,,Béééééé" ...

    Kouzelník klade otázky rychle za sebou a vplétá do nich slovo můžeš. Kdo se splete při odpovědi musí dát fant nebo vypadne.

    Zdroj: www.strediskohrozen.cz.
 


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.