Motovidlo

21.12.2009 18:03

Soutěžící se předkloní, jednou rukou se chytí za kotník a rychle se patnáckrát za sebou otočí kolem své osy. Poté se napřímí, dostane do ruky klacek, přeběhne prkennou lávku (prkno položené na louce), aniž by se nohou dotkl země, a musí srazit klackem láhev postavenou na podstavci. Při neúspěšném pokusu se nesmí již opravit.

Poznámka: Nutno posuzovat citlivě a povolit občasný přešlap z prkna. Prkno musí být dlouhé alespoň dva tři metry. Čím delší, tím lepší a víc srandy.

Zdroj: HRONEŠ, Ivo. Pojďte si hrát. 1989.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.