Míč na klíně

21.12.2009 18:01

Soutěžící se posadí na zem, položí si do klína míč a vzepře se za tělem na rukách. Na dané znamení soutěžící vyrazí na trať, kterou musí projít v co nejkratším čase. Celou dobu závodu se dotýkají země jen chodidly a dlaněmi. Nesmí se země dotknou jinou částí těla a nesmí ztratit míč z klína. Pohyb se děje buď dopředu, nebo dozadu (záleží na vás, co si vyberete).

Zdroj: HRONEŠ, Ivo. Pojďte si hrát. 1989.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.