Lovec a vlčí smečka

23.09.2010 16:49

    Vlci žijí ve smečkách. Smečka je skupina, ve které je vůdcem nejsilnější nebo nejzdatnější jedinec. Obvykle musí své prvenství obhájit v boji s dalšími zájemci o vůdcovství.

    Domluvte se s dětmi, že se budou pohybovat ve vymezeném prostoru. Při této hře by měly být dvě dospělé osoby. Jedna převezme roli lovce, druhá bude zajišťovat bezpečnost ve skupině vlků - dětí. Lovec zvolna kráčí lesem. Děti představují vlčí smečku, která lovce zpovzdálí sleduje. Vlci se kryjí v terénu. Lovec se občas zastaví a ohlédne. Nahlas vysloví jména dětí, které se nestihly dobře ukrýt, a neunikly pozornému zraku lovce. Tyto děti musí udělat dvacet dřepů, aby se jim vrátila podoba vlka. Na vhodném místě se lovec ukryje. Vlčata soutěží, kdo lovce nejdříve najde. Dítě, které lovce objeví jako první, převezme roli lovce v další hře.

    Zdroj: DOLEŽALOVÁ, Edita. Hry v přírodě a s přírodou. Praha: Mladá fronta, 2004. ISBN 80-204-1142-9.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.