Lov pro ZOO

13.12.2009 14:33

Motivace: Jste členy speciální africké výpravy, která má povoleno nalovit živá zvířata pro zoo. Každé zvíře má jinou hodnotu.

Organizace: Na papírové kartičky vytiskněte obrázky exotických zvířat. Některá budou vzácnější, jiná hojná a podle toho určete i jejich hodnotu. Podle počtu hráčů vymezte v lese hřiště asi 50 krát 50 metrů a rozptylte tam lístky s obrázky. Můžete je dát na zem, na pařezy, mezi kořeny, do trhlin kůry, do dutin, na listy, ... vždy tak, aby z jednoho až dvou metrů byl lísteček kousek vidět. Potom vyberte jednoho statnějšího hráče, kterého pošlete do vymezeného hřiště se schovat. Ten bude představovat rozzuřeného slona a až děti vběhnou na plac a začnou lovit zvířata, tak je slon začne rovněž pronásledovat. Koho slon chytne, jde ze hry ven, nebo může udělat třeba deset dřepů a ve hře pokračovat.
Vítězí ten, kdo nebude mít naloveno nejvíce zvířat, ale ten, kdo bude mít v součtu nejvyšší hodnotu.

Zdroj: HOLÝ, František a HOLÝ, Martin. Hry na přírodu a s přírodou. Praha: Mladá fronta, 1986.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.