Létající koberec

05.04.2010 15:25

    Děti se postaví na kus koberce, igelitu či plachty. Měla by být téměř celá zaplněna. Vedoucí jim sdělí, že koberec se pokazil a že je nutno jej obrátit tak, že strana, na které hráči stáli, musí být otočena k zemi. Přitom však nikdo nesmí z koberce sestoupit. Skupina musí najít způsob jak uvolnit část podložky, aby ji šlo otočit.

    Zdroj: https://participace.pionyr.cz/Stránky otevřeny 1. ledna 2010.