Kuře a sup

10.05.2010 15:39

    Všichni hráči se drží kolem pasu a stojí za sebou. Jeden se vybere jakožto sup, který má útočit na kuře. Kuře stojí na samém konci zástupu. Hra začíná na povel vedoucího a v tom momentě začíná sup útočit na kuře. Celý zástup brání kuře svým tělem, přičemž se nemohou pustit. Hra končí, když se sup kuřete dotkne.

    Účelem této hry je bránit slabšího jedince před silnějším. Dá se to hrát i jako souboj družstev a to tak, že sup z jednoho družstva musí kuře soupeřů chytit dřív než ten druhý sup chytne kuře z jeho oddílu.

    Zdroj: MIKŠÍK, Jaroslav. Hrníček her 45. Brno: Mravenec, 2009.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.