Kruhová štafeta

29.12.2011 12:38

    Družstva se postaví jako paprsky, zády do středu. Před zahájením hry dostanou první hráči, kteří stojí dále od středu, do ruky praporek nebo nějaký jiný předmět. Soutěž začíná na signál. Hráči s praporky současně vyběhnou a běží napravo (nebo nalevo, jak se předem dohodli). Když oběhnou celý kruh, odevzdají praporek druhému hráči, který okamžitě vybíhá a sám se postaví na konec zástupu, tj. do středu. Soutěž končí, jakmile se všichni hráči vystřídají. Hráč, který měl na počátku hry v rukou praporek, dostane ho znovu od posledního a ihned ho zvedne nad hlavu. Vítězí družstvo, které první zvedne praporek. Jestliže hráč upustí praporek, musí ho rychle sebrat a pokračovat v běhu. Hráči, kteří stojí v paprscích, nesmějí překážet ostatním v běhu. Družstvo, které poruší toto pravidlo, vypadá ze hry. Důležité je, aby se hráč, který odevzdá praporek, rychle zařadil a nepřekážel ostatním.

    Zdroj: Velká kniha her.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.