Kouzelná skříň

16.05.2010 20:00

    Družina si sedne do kruhu a všichni si představí, že je uprostěd veliká imaginární skříň. Hráči přistupují jeden po druhém ke skříni a pantomimicky předvedou jak vytahují a používají nějaký předmět, který by se mohl ve skříni nacházet. Ostatní hádají, co to je.

    Děti nejenže baví předvádět určité věci, ale vymýšlejí až neuvěřitelné možnosti otevírání imaginární skříně :-)

    Zdroj: MIKŠÍK, Jaroslav. Hrníček her 47. Brno: Mravenec, 2009. ISBN 978-80-86994-78-9.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.