Kontakt

13.12.2009 14:38

    Úkolem cvičení je, aby se každý z hráčů dotýkal nějakou svojí částí plechovky, která stojí na zemi a na dané znamení ji společně vyzdvihli do vzduchu a udrželi ji stanovenou dobu. Dá se to hrát i na družstva.

1. hráč se plechovky dotkne nosem
2. hráč čelem
3. hráč bradou
4. hráč malíčkem
5. hráč palcem
6. hráč uchem
7. hráč loktem
atd.

    Poznámka: Cvičení vyžaduje prostor bez překážek, které by při vymýšlení originálních řešení mohli vadit nebo způsobit zranění.

    Zdroj: NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 2000.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.