Katastrofa

29.12.2011 12:21

    Jedna družina představuje raněné. Každý hráč má při sobě lístek, na němž je udán druh jeho zranění. Hráči odejdou do určité vzdálenosti do terénu, kde simulují nějakou katastrofu (spadlé letadlo, převrácený autobus,...) a pasivně očekávají příchod zachránců.

    Zbylé dvě družiny, které přinášejí pomoc, jsou na půl cesty mezi místem katastrofy a dvěma stanovišti, která představují nemocnice. V každé nemocnici je rozhodčí, který představuje lékaře.

    Na znamení (SOS) běží zachránci na místo neštěstí, poskytují raněným první pomoc a snaží se jich dopravit co největší počet do nemocnice. Každý raněný je v nemocnici odevzdán do rukou lékaře-rozhodčího, který poskytnuté ošetření oboduje.

    Vítězí družina, která získá větší počet bodů.

    Zdroj: PRŮCHA, Karel. Branné hry v terénu. Praha: Olympia, 1976.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.