Jeskyně Komora (13.10.2013)

09.11.2013 20:59

    V neděli 13. října se nejzdatnější členové Stopařů vydali pátrat po doupěti legendárního rytíře Fridolína Rauche. Z Jiřetína naše cesta vedle přes úbočí Šibeničního vrchu až na Malý Stožec. Než jsme zdolali jeho vrchol, museli jsme však překonat rozsáhlá suťová pole. Výhled do širého podzimného kraje byl však dostatečnou odměnou. Po malém obědě jsme opět bojovali se suťovými poli a skalními srázy. Naše pátrání na jihozápadním úbočí Stožce přineslo své ovoce v podobě brzkého objevení nemalé puklinové jeskyně s jedním spícím netopýrem a krásným červeným rubínem. Jeskyni jsme nechali svému obyvateli a zamířili k Velkému Jedlovskému rybníku, kde na nás čekala nově publikovaná ukrytá keška. Se svou ochránkyní byla moc pěkná. Než jsme za tmy dorazili na vlak do Jiřetína, tak jsme cestou okolo Tolštejna ještě posbírali další tři kešky.

    Vodník


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.