Hrad

13.12.2009 14:17

Na zem se nakreslí (v lesní půdě kolíkem vyreje) kruh, který představuje hrad. Kapitáni družstev si střihnou a vítěz si vybere, jestli jeho družstvo bude jako první obránce nebo útočník. Obránci vstoupí do kruhu a jejich úkolem je vtahovat útočníky dovnitř do hradu. Kdo je vtažen do vnitř, je mrtev a odchází pryč. Útočníci naopak vytahují obránce ven, koho vytáhnou, ten také odchází pryč.

Čára na zemi, která představuje hradby je velice důležitá. Obránce může klidně jednou nohou vykročit až za hradby k útočníkům (výpad). Když ho však útočníci chytí a budou ho táhnout pryč, tak obráce žije do té doby, dokud se stále třeba jenom jedním prstem dotýká hradeb, nebo pokud ho drží nějaký obránce, který stojí ve vnitř hradu (nastávají situace, že dítě visí 30 cm nad zemí, prosí, ať už ho někdo pustí, ale ani obránci ani útočníci nemíní ustoupit).

To samé platí pro útočníky. Taktéž mohou jednou nohou nakročit do hradu. Ti zase žijí do té doby, dokud se nějakou částí dotýkají prostoru mimo kruh.

Hra je u dětí velice žádána.

Pozor: na hru je vhodné vzít si starší oblečení (často se třeba utrhne rukáv,...), sundat si řetízky, hodinky,...

Zdroj: znám to od učitele tělocviku


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.